Μερικά μαύρα κλιψάκια που μπορούμε να βρούμε σε βιβλιοπωλεία μπορούν να μας κάνουν τη ζωή εύκολη. Εάν η ξύλινη επιφάνεια του γραφείο μας είναι σχετικά λεπτή, μπορούμε να βάλουμε μερικά, το ένα κολλητά με το άλλο και ανάμεσά τους να στερεώσουμε τις άκρες των καλωδίων. USB, φορτιστής, ethernet (δικτύου η/υ), βίσμα ακουστικών πλέον είναι σε απόλυτη τάξη!