|
|

Ένα κόντρα πλακέ και μερικοί μεταλλικοί τρίφτες μπορούν να μας δώσουν ένα πανέμορφο φωτιστικό κουζίνας !

diy κατασκευές

Ένα κόντρα πλακέ και μερικοί μεταλλικοί τρίφτες μπορούν να μας δώσουν ένα πανέμορφο φωτιστικό κουζίνας !

Θα χρειαστείτε ένα τρυπάνι και βασικές ηλεκτρολογικές γνώσεις. Εάν δεν έχετε, συμβουλευτείτε κάποιον ειδικό γιατί δεν παίζουμε με τα ρεύματα !